O nas

Historia i czasy obecne

Nasza Spółdzielnia została zawiązana w dniu 18 maja 1945 roku i była „spadkobiercą tradycji” przedwojennej spółdzielni rolniczo – handlowej  „Rolnik” w Wejherowie. Członkami założycielami było 31 osób. Była to spółdzielnia  działająca początkowo na terenie Wejherowa, Rumi i Gdyni.

Od czasu  rozpoczęcia działalności gospodarczej,  to jest od dnia 14 kwietnia 1946 r. do końca 1946 roku  Spółdzielnia już posiadała:      3 sklepy,  stołówkę, tartak, młyn i gorzelnię, oraz  zatrudniała 48 pracowników i zrzeszała 173 członków z udziałami o  łącznej wartości 29.900,- zł..

Pierwszym prezesem Zarządu był Paweł Drywa a przewodniczącym  Rady Nadzorczej inż. K. Rotkel z Ciechocina. W tym okresie Spółdzielnia szybko się rozwijała pomnażając swój majątek trwały i  obrotowy.

W roku 1948 poza wyżej wspomnianymi obiektami posiadała już 11 sklepów, magazyn hurtowy, restaurację, stację benzynową, magazyn towarów masowych i kopalnię torfu. Zatrudnienie wzrosło do 61 pracowników, natomiast stan członków wzrósł  do 656 osób. Działalność gospodarcza prowadzona była na terenie Wejherowa, Gniewina, Redy, Rumi i Gdyni.

W roku 1948 nastąpiła integracja spółdzielczości  „Samopomoc Chłopska” w Polsce, a na tutejszym terenie powstał Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „SCh”, który przejął Powiatową Spółdzielnię Rolniczo-handlową ”Rolnik” (20.12.1949 r.) i  zrzeszył 12 spółdzielni powiatu morskiego z siedzibą w Wejherowie, w ramach którego funkcjonowała nasza Spółdzielnia, oraz GS w ; Pucku, Pogórzu, Krokowej, Wierzchucinie, Strzelnie, Szemudzie, Luzinie, Chwaszczynie, Linii, Łęczycach.

PZGS został przekształcony w Rejonowy ZGS w dniu 28.02.1961 r. zrzeszający spółdzielnie z powiatów Lębork, Puck i Wejherowo.

W grudniu 1967 r. oddano do użytku w Gminnej Spółdzielni w Wejherowie wiele znaczących inwestycji, m. innymi  piekarni z ciastkarnią i bazy magazynowo-skupowej w Redzie przy ul. Spółdzielczej, a w grudniu 1970 r. wybudowano i oddano do użytku kompleks handlowy z Domem Towarowym  ze stoiskami; obuwniczym, konfekcyjnym, metrażem, pasmanterią, pawilonem AGD oraz z restauracją  „Jubilatka” w Redzie przy ul. Gdańskiej.

W dniu 1.03.1974 roku nastąpiła  kolejna reorganizacja spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” na terenie województwa gdańskiego, gdzie na bazie powiatowych i rejonowych związków  powstały Gminne Spółdzielnie obejmujące  swym zasięgiem działania teren powiatu. Rozwijający się powszechny system gospodarki nakazowo-rozdzielczej w kraju spowodował dynamiczny rozwój handlu spółdzielczego, pomimo występujących braków podstawowych artykułów branży spożywczej, limitów sprzedaży materiałów budowlanych i środków do produkcji rolnej objętych rozdzielnictwem władz administracji terenowej. Prowadzona w ten sposób polityka Państwa pomimo wspomnianych trudności nie tylko zaopatrzeniowych jednak przyczyniła się pozytywnie do funkcjonowania naszej spółdzielni.

Dynamiczny rozwój Spółdzielni w latach 1974 -1983 doprowadził ją w roku 1983 do stanu zatrudnienia blisko 1500 pracowników, oraz czterech  tys. członków, a  terenem jej działania były miasta; Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, oraz gminy; Wejherowo, Luzino, Gniewino, Szemud, Linia, Łęczyce.

W grudniu 1976 r. wybudowano i oddano do użytku dużą mieszalnię pasz w Wejherowie przy ul. Budowlanych. Prowadziliśmy wtedy 160 sklepów, 3 domy towarowe, 9 baz magazynowo-skupowych, 10 restauracji i barów, 5 piekarń, 2 masarnie, 3 wytwórnie napojów chłodzących i rozlewnie piwa, 2 mieszalnie pasz, wytwórnię cukru pudru i szereg innych mniejszych placówek produkcyjnych i usługowych. Z woli członków wydzielono z dniem 1 stycznia 1984 r. z tej spółdzielni Gminną Spółdzielnię w Luzinie, a z dniem 1 kwietnia 1985 r. przyłączono do niej oddziały w Linii i Łęczycach, które wkrótce również przekształciły się w samodzielne spółdzielnie.

Transformacja ustrojowa w roku 1989 i „wolność gospodarcza” spowodowały, że spółdzielnie w Luzinie, Linii i Łęczycach z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną i finansową zakończyły swoją działalność w połowie lat 90-tych, również z woli ich członków poprzez likwidację.

Od 2000 roku prezesem Zarządu jest Zbigniew Kołodziejczyk dotychczasowy główny księgowy i członek Zarządu od 1988 roku.  Natomiast funkcję głównego księgowego i pełnomocnika Zarządu pełni od 2005 roku Bronisława Pestka.

Należałoby wspomnieć osoby zarządzające naszą spółdzielnią od czasu jej powstania:

 •  1945 – 47  Paweł Drywa                       1954 – 63  Piotr Jankowski
 • 1947 – 48  Henryk Sadowski                1963 – 68  Julian Ludziński
 • 1948 – 50  Roman Michałowski            1968 – 71  Józef Borowski
 • 1950 – 50  Feliks Baranowski               1971 – 74  Henryk Łebski
 • 1950 – 51  Teofil Wysiecki                    1974 – 78  Jerzy Michalski
 • 1951 – 53  Stanisław Isbrandt               1978 – 00  Henryk Łebski
 • 1953 – 54  Maksymilian Jankowski

Przewodniczącą Rady Nadzorczej obecnej kadencji 2014 -17  jest Mirosława Dampc.

Należy wspomnieć, że w latach ubiegłych Radzie Nadzorczej przewodniczyli między  innymi:

 • Antoni Albecki              1980 – 1990 r.
 • Alfons Magurski              w 1990 r.
 • Tadeusz Legutko         1990 – 1994 r.
 • Zbigniew Engelbrecht  1994 – 1998 r.
 • Rajmund Kościelniak   1998 – 2012 r.
 • Mirosława Dampc        od  2012 r

Wybudowaną w 1967 r. piekarnię z ciastkarnią w Redzie poddano gruntownej  modernizacji w latach 2000 – 2002, którą obecnie prowadzimy we własnym zakresie od 1996 roku – wcześniej przez 5 lat  w ajencji. W roku 2005 wdrożyliśmy w niej nowoczesne systemy  kontroli jakości ISO 9001:2008, oraz System  Bezpieczeństwa Żywnościowego  HACCP. Wysoka jakość  produkowanego pieczywa i wyrobów ciastkarskich zyskała uznanie konsumentów, a także jest wyróżniana w konkursach i targach branżowych organizowanych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym oceniających nasze wyroby, nowości produkcyjne i  ich jakość.

Spółdzielnia obecnie zrzesza 50 członków i zatrudnia ponad 80 pracowników  wraz z uczniami nauki zawodu sprzedawcy i piekarza. Prowadzimy swoją działalność  na terenie  miasta Wejherowa i Redy, oraz  gmin; Wejherowo, Szemud i Gniewino. Nasza Spółdzielnia obecnie dysponuje 42 własnymi obiektami handlowymi o łącznej  powierzchni użytkowej ponad 16 tysięcy m²,  oraz jesteśmy właścicielami gruntów i placów składowych o łącznej powierzchni ponad 10 ha. z notarialnym tytułem własności. Prowadzimy działalność handlową w 10 placówkach o łącznej powierzchni ponad 2.800 m² , natomiast pozostałe sklepy i magazyny są wydzierżawione.

Efektywność prowadzonej obecnie działalności gospodarczej oceniana przez różnego rodzaju niezależne instytucje zajmujące się promocją  jest oceniana bardzo  wysoko, czego potwierdzeniem jest przyznawanie naszej Spółdzielni w  okresie ostatnich 15 lat szeregu nagród, statuetek, odznaczeń i wyróżnień w  konkursach organizowanych na szczeblu centralnym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym. Gminna Spółdzielnia w Wejherowie znajduje się w ścisłej czołówce Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” województwa pomorskiego uwzględniając wielkość osiąganych przychodów ze sprzedaży, wyników finansowych, oraz zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dobra od lat sytuacja finansowa naszej Spółdzielni  pozwala na inwestowanie w modernizacje w celu poprawy funkcjonalności i estetyki posiadanego majątku trwałego i obrotowego bez korzystania z różnego rodzaju dofinansowania i kredytów bankowych. W roku 2014 otworzyliśmy zmodernizowany za ponad 600 tys. zł. o powierzchni 360 m² nowoczesny pawilon handlowy branży spożywczo-przemysłowej w Szemudzie. W okresie ostatnich 10 lat na inwestycje własne wydatkowaliśmy blisko 4 mln. zł., a na remonty blisko 2,5 mln zł.  wyłącznie z własnych środków finansowych. Są to bardzo poważne nakłady pozwalające na utrzymywanie realnie wysokiej wartości posiadanego majątku trwałego. Również wskaźniki ekonomiczne oceniające sytuację finansową naszej  Spółdzielni pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość, czego sobie, członkom i pracownikom serdecznie życzę.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie Spółdzielni jednej z czterech w kraju przez miesięcznik  „Forbs” wpisem  na listę „Diamentów Forbsa 2010” za  dynamiczne zwiększenie swojej wartości w ostatnich trzech latach, „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” firmy Dun & Bradstreet Poland za najwyższą ocenę stabilności finansowej,

W 2011 r. otrzymaliśmy z rekomendacji Prezydenta Wejherowa nominację a następnie statuetkę „Orła Agrobiznesu” , a w 2012 r. „Orła Agrobiznesu Grand Prix”  za sukces rynkowy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Agencję-Promocyjno-wydawniczą EMS w Warszawie pod honorowym patronatem Wicemarszałka Sejmu RP.

W latach 2013 – 2017 otrzymaliśmy statuetki  i tytuły:

 • „Hit – 2013” za produkcję wysokiej jakości o znakomitych walorach smakowych wyrobów piekarniczych,
 • Hit – 2014” II stopnia za kompleksową obsługę na obszarach wiejskich w zakresie handlu,
 • „Hit – 2015” kryształowy za wykreowanie efektywnego modelu organizacji i zarządzania umożliwiającego systematyczny rozwój spółdzielni,
 • Hit – 2016” rubinowy za dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa oraz działania w oparciu o zasady etyki w biznesie,
 • „Hit – 2017” rubinowy z gwiazdą za budowanie wizerunku przedsiębiorstwa w oparciu o zasady etyki w biznesie.

Te regionalne konkursy są organizowane przez Konwent Starostów Województwa Pomorskiego pod honorowym patronatem Marszałka województwa pomorskiego.

Od kilku lat jesteśmy wśród laureatów „Gepardów biznesu” wg oceny Instytutu Nowoczesnego Biznesu za dynamiczny wzrost wartości rynkowej firmy, Prezes Zarządu otrzymał indywidualne  tytuły i wyróżnienia nadawane przez Krajową Radę Spółdzielni: „Prymusa”, „Menadżera” i „Oskara Spółdzielczości Polskiej”.

Opracowanie własne

Zbigniew Kołodziejczyk